Paketi

 V naši ponudbi Vam ponujamo različne pakete za gospodinjstva in poslovne odjemalce.

 

Paketi za gospodinjstva:

Zakleni cene Gatis              Udobno Gatis

>Paket Zakleni cene 2015<      >Paket Udobno 2015<

>Paket Toplotna črpalka 2015<

 

>Splošni pogoji Gospodinjstva<

Oba paketa Vam ponujata sledeče:

  • Konkurenčno nižja cena električne energije
  • Nespremenjena cena za daljšo časovno obdobje 2015 oz. 2016
  • Če se cena na trgu poveča, ostane v paketih nespremenjena
  • Odjemalci niso pogodbeno vezani do konca veljavnosti cenika
  • Uporabo portala Moj EGP: popis ter pregled porabe elektrike, izpis računov...
  • Brezplačna pomoč 24/7

 

Paketi za poslovne odjemalce:

>Poslovni 2015<

>Poslovni 2016<

Pogoji ter ugodnosti veljajo enako za fizične kot za poslovne odjemalce. Vsakega poslovnega odjemalca obravnavamo individualno in mu poskusimo ponuditi čim konkurenčnejšo ponudbo.

>Splošni pogoji poslovni odjemalci<